Team Case ถาดเก็บอะไหล่ TANKO


คุณสมบัติพิเศษ

  • Colured Label ฉลากมีหลายสีง่ายต่อการจำแนกเอกสารหรือชิ้นส่วนที่เก็บ

accordion item


Team Case ถาดเก็บอะไหล่ TANKO

รุ่น TKI-301
H73 x W116 x D167
ลิ้นชัก : 1 PCS/PS
รุ่น TKI-302
H35 x W116 x D167
ลิ้นชัก : 2 PCS/PS

รุ่น TKI-304
H35 x W53 x D167
ลิ้นชัก : 4 PCS/PS