Document Cabinet ตู้เอกสาร TANKO รุ่น A4/B4


คุณสมบัติพิเศษ

  • Colured Label ฉลากมีหลายสีง่ายต่อการจำแนกเอกสารหรือชิ้นส่วนที่เก็บ
  • Anti slip off device ลิ้นชักออกแบบพิเศษป้องกันลิ้นชักหลุดจากช่อง
  • Steel Structure โครงสร้างทำจากเหล็กหนา แข็งแรงทนทาน

ขนาดลิ้นชัก

accordion item

Document Cabinet ตู้เอกสาร TANKO รุ่น A4/B4

รุ่น A4L-104
H360 x W282 x D348
ลิ้นชัก : 4 PCS
รุ่น B4L-104
H360 x W324 x D408
ลิ้นชัก : 4 PCS
รุ่น A4M-106
H360 x W282 x D348
ลิ้นชัก : 6 PCS
รุ่น B4M-106
H360 x W324 x D408
ลิ้นชัก : 6 PCS

รุ่น A4LM-10203
H360 x W282 x D348
ลิ้นชัก : 5 PCS
รุ่น B4LM-10203
H360 x W324 x D408
ลิ้นชัก : 5 PCS
รุ่น A4L-204P
H380 x W586 x D348
ลิ้นชัก :4 PCS
รุ่น B4L-204P
H380 x W666 x D408
ลิ้นชัก :4 PCS