Document Cabinet ตู้เก็บเอกสารมีประตู TANKO รุ่น Cabinet with doors


คุณสมบัติพิเศษ

  • Colured Label ฉลากมีหลายสีง่ายต่อการจำแนกเอกสารหรือชิ้นส่วนที่เก็บ
  • Anti slip off device ลิ้นชักออกแบบพิเศษป้องกันลิ้นชักหลุดจากช่อง
  • Steel Structure โครงสร้างทำจากเหล็กหนา แข็งแรงทนทาน

Document Cabinet ตู้เก็บเอกสารมีประตู TANKO รุ่น Cabinet with doors

รุ่น A4L-330D
H945 x W940 x D405
ลิ้นชัก : 30 PCS
รุ่น A4M-345D
H945 x W940 x D405
ลิ้นชัก : 45 PCS


รุ่น B4L-220D
H945 x W740 x D468
ลิ้นชัก : 20 PCS
รุ่น B4M-230D
H945 x W740 x D468
ลิ้นชัก : 30 PCS